Giới thiệu về Gela Education

Trung tâm Anh Ngữ Kết Nối Thế Giới (GELA Education) với nhiều năm kinh nghiệm đã trở thành đơn vị uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai chương trình giảng dạy tiếng Anh bởi giáo viên bản ngữ chất lượng cao chú trọng phát triển kĩ năng Nghe và Nói cho các học viên tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, doanh nghiệp đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cũng như các cơ quan, ban ngành nhà nước.

I. Lịch sử hình thành và phát triển

– Trung tâm Anh Ngữ Kết Nối Thế Giới (GELA Education) với nhiều năm kinh nghiệm đã trở thành đơn vị uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai chương trình giảng dạy tiếng Anh bởi giáo viên bản ngữ chất lượng cao chú trọng phát triển kĩ năng Nghe và Nói cho các học viên tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, doanh nghiệp đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cũng như các cơ quan, ban ngành nhà nước.

– Được sự tín nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Minh và các Phòng Giáo dục và Đào tạo , GELA Education hàng năm đều được lựa chọn là đơn vị phối hợp chuyên môn, bao gồm:Xây dựng, thiết kế riêng biệt chương trình giảng dạy phù hợp với từng đơn vị.

+ Xây dựng, thiết kế riêng biệt chương trình giảng dạy phù hợp với từng đơn vị.

+ Lên kế hoạch và thực hiện giảng dạy tiếng Anh chú trọng phát triển kỹ năng NGHE-NÓI bởi giáo viên bản ngữ chất lượng cao.

+ Tổ chức các chuyên đề chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh của các quận/huyện nhằm nâng cao nghiệp vụ giảng dạy cho đội ngũ nhà trường.

+ Đào tạo, bồi dưỡng học sinh tham dự các cuộc thi chuyên Anh cấp quận/huyện và cấp thành phố.

II. Sứ mệnh & tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Sứ mệnh: đồng hành cùng các thế hệ học sinh: Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Đặt chữ “TÂM” là kim chỉ nam cho sự phát triển của Trung tâm.

Tầm nhìn: Giúp thế hệ trẻ Vietnam mạnh dạn, tự tin, hòa nhập với cộng đồng thế giới.

Giá trị cốt lõi:

+ PHÁT TRIỂN: Sự phát triển của học sinh là sự vững mạnh của trung tâm.

+ SÁNG TẠO: Không ngừng đổi mới, tiếp cận các phương pháp giáo dục mới.

+ HIỆU QUẢ: Học là phải dùng được.

Mục tiêu phát triển

Cơ hội giao tiếp

Giảng dạy tiếng Anh chú trọng phát triển kỹ năng NGHE-NÓI bởi giáo viên bản ngữ chất lượng cao. Tạo điều kiện cho các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với giáo viên Bản Ngữ và mạnh dạn hơn trong giao tiếp,, giúp học sinh có nền tảng tốt trong việc nâng cao Anh ngữ trong quá trình học tập sau này.

Cuộc thi

Tổ chức các buổi thi Nghe – Nói cuối học kỳ cho các em học sinh. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ như Ngày hội tiếng Anh, Open House, English Festivals, English Speaking Contest,… Đào tạo, bồi dưỡng học sinh tham dự các cuộc thi chuyên Anh cấp quận/huyện và cấp thành phố, các kỳ thi quốc tế.

Copyright © 2023 GELA Education. School Zone | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.