a. Đối tượng

– Các trường mầm non, tiểu học, phổ thông trên địa bàn thành phố.

b. Thông tin khóa học

– Bám sát theo chương trình sách giáo khoa. Thực hiện theo đúng chủ trương của SGD.

– Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, chỉnh sửa phát âm đúng cho từng học sinh.

– Bài giảng sinh động, đa dạng hoạt động giúp các em học sinh tự tin giao tiếp tiếng Anh.

– Môi trường học tiếng Anh quốc tế với mức học phí thấp.