a. Đối tượng

– Các em học sinh tiểu học và phổ thông muốn vào các lớp tăng cường.

– Phụ huynh không thể sắp xếp đưa đón con mỗi ngày.

b. Thông tin khóa học

– Học trực tuyến với giáo viên nước ngoài, luyện nói Tiếng Anh như người bản xứ.

– Chương trình học chất lượng theo tiêu chuẩn Cambridge.

– CAM KẾT ĐẦU RA sau khi hoàn tất khóa học.

– Học được trên mọi thiết bị kết nối Internet.

– Lớp học tập trung vào TƯƠNG TÁC giữa học sinh và giáo viên.

– Bài giảng TRỰC QUAN, SINH ĐỘNG với nhiều hoạt động.