Khóa học 1 kèm 1. Tận tâm – chất lượng

Khóa học Tiếng Anh 1 kèm 1 là khóa học được thiết kế chuyên biệt, kế hoạch học tập được cá nhân hóa giúp học viên hoàn thành mục tiêu trong thời gian nhanh nhất với chất lượng đào tạo cao nhất.

a. Đối tượng

– Bạn là người bận rộn không có thời gian sắp xếp đến các trung tâm học.

– Bạn muốn học tập trung vào mục đích của cá nhân

– Bạn muốn chủ động trong việc học và đẩy nhanh tiến độ học

– Bạn muốn có một chất lượng phục vụ tốt nhất

b. Thông tin khóa học

– Được chủ động chọn địa điểm học

– Được chủ động chọn thời gian, chương trình học theo nhu cầu

– Lộ trình học được thiết kế riêng biệt

– Cam kết đầu ra theo khung tham chiếu Châu Âu (A2, B1, B2…)