Trung tâm Anh Ngữ Kết Nối Thế Giới (GELA Education) với nhiều năm kinh nghiệm đã trở thành đơn vị uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai chương trình giảng dạy tiếng Anh bởi giáo viên bản ngữ chất lượng cao chú trọng phát triển kĩ năng Nghe và Nói cho các học viên tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, doanh nghiệp đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cũng như các cơ quan, ban ngành nhà nước.

Được sự tín nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh và các Phòng Giáo dục và Đào tạo , GELA Education hàng năm đều được lựa chọn là đơn vị phối hợp chuyên môn, bao gồm:

  • Xây dựng, thiết kế riêng biệt chương trình giảng dạy phù hợp với từng đơn vị.
  • Lên kế hoạch và thực hiện giảng dạy tiếng Anh chú trọng phát triển kỹ năng NGHE-NÓI bởi giáo viên bản ngữ chất lượng cao.
  • Tổ chức các chuyên đề chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh của các quận/huyện nhằm nâng cao nghiệp vụ giảng dạy cho đội ngũ nhà trường.
  • Tham gia tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm phát triển đầy đủ các kỹ năng cho học sinh, giúp các em có sự vận dụng ngôn ngữ thực tế như Ngày hội tiếng Anh, Open House, English Festivals, English Speaking Contest,…
  • Đào tạo, bồi dưỡng học sinh tham dự các cuộc thi chuyên Anh cấp quận/huyện và cấp thành phố.
  • Tổ chức và tham gia cố vấn chương trình, cung cấp giáo viên bản ngữ với vai trò dẫn chương trình, hoạt náo viên và thành phần Ban Giám Khảo các cuộc thi tiếng Anh do trường, quận/huyện và thành phố tổ chức.